دسته: Bret Easton Ellis

Posted in Bret Easton Ellis feature Movie News Peter Bart

پیتر بارت «بازآفرینی» فیلم ها به سبک دهه 1960 را پیش بینی می کند

پیتر بارت ، که به نظارت بر فیلم ها از جمله کمک کرد رزماری عزیزم و پدر خوانده، می گوید او معتقد است كه سینما…

Continue Reading
Posted in Arnold Schwarzenegger Bret Easton Ellis Chadwick Boseman Irving Welsh Movie News Reginald Hudlin tenet in a theater Texas Trip Yummy Zombies

ما تنت را دیدیم ؛ ادای احترام Boseman؛ آیا ما فرهنگ داریم؟

در گزارش اخبار فیلم امروز: با دیدن احساس امنیت کردم اصول در یک تئاتر ، اما من در اقلیت هستم. ادای احترام چادویک بوسمن از…

Continue Reading