دسته: Breakin

Posted in 2020 Predictions Adolfo Quiñones Breakin December Rundown Ma Rainey's Black Bottom Shabba-Doo

پیش بینی های سال 2020 2020 توسط شماره ها ؛ پاره کردن. آدولفو کویونز

در گزارش اخبار فیلم امروز: تعداد بیشمار و برخی از پیش بینی های سال گذشته این زمان که کاملاً به حقیقت نپیوستند. بعلاوه: R.I.P به…

Continue Reading