دسته: Bobbi Gentry

Posted in Black Widow Bobbi Gentry Derek Kolstad George Segal John Wick Keanu Reeves Mississippi The Rundown

از دست دادن جان ویک؛ 4 فیلم مارول امسال ؟؛ RIP جورج سگال

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: جان ویک و خالقش راه های جدائی را می بندند. عنکبوت در حال آمدن به خانه شما است خداحافظ…

Continue Reading