دسته: blockbuster

Posted in Bend blockbuster Movie News Netflix Oregon Sandi Harding The Last Blockbuster Tom Casey Viacom

آخرین بلاک باستر دلیل واقعی شاتر شدن فیلم پرفروش را نشان می دهد

برای هزاره های بزرگ و هر کسی که خاطرات زنده ای از اوایل سال 2000 داشته باشد ، فیلم Blockbuster یک سنگ نوستالژیک از خاطرات…

Continue Reading