دسته: BLM

Posted in Black Lives Matter BLM Carl Reiner Mel Brooks Movie News

در اینجا کارل راینر با افتخار پوشیدن پیراهن ماده سیاه زندگی می کند

کارل راینر پیام های زیادی را به جهان تحویل داد ، اما یکی از آخرین اینها بود: موضوع زندگی سیاه. روز قبل از درگذشت او…

Continue Reading