دسته: Black Sam Bellamy

Posted in Black Sam Bellamy Goody Hallett Mary Hallett Movie News Netflix pirate Sam Bellamy Samuel Bellamy The Lost Pirate Kingdom

داستان افسانه ای عشق بلک سام بلامی و ‘گودی’ هالت

Netflix پادشاهی دزدان دریایی گمشده این مجموعه تاریخ بسیاری از دزدان دریایی معروف عصر طلایی دزدی دریایی را بازیابی می کند. در میان آنها ساموئل…

Continue Reading