دسته: Best Actor

Posted in Best Actor best supporting actor Daniel Kaluuya feature Judas and the Black Messiah Lakeith Stanfield lead actor Movie News oscars

آیا لیکیت استنفیلد یا دانیل کالوویا رهبر هستند؟

عنوان یهودا و مسیح سیاه صورتحساب کمی بالاتر به جودای فیلم می دهد – بیل اونیل ، خال FBI با بازی لاكیت استنفیلد ، كه…

Continue Reading