دسته: Ben Mendelsohn

Posted in 5 Bloods AMC masks Babyteeth Ben Mendelsohn Da 5 Bloods feature Movie News outdated attitudes

جالبترین فیلم بن مندلسون؛ Da 5 Bloods Deing

در اخبار فیلم امروز: بن مندلسون می گوید فیلم فوق العاده جالب اوست. اسپایک لی توضیح می دهد که چگونه او با کمال میل بازیگران…

Continue Reading
Posted in Babyteeth Ben Mendelsohn Eliza Scanlen Essie Davis Interviews Shannon Murphy Toby Wallace

مصاحبه شانون مورفی کارگردان Babyteeth (پادکست)

شانون مورفی برای اولین بازی خود هدف بلندپروازی داشت ، عزیزم: “من واقعاً می خواستم آن را به استخوان مردم وارد کند.” او موفق شد….

Continue Reading