دسته: Becky

Posted in Becky California film daughters of the dust Movie News movie news; black panthers The Wretched

رهنمودهای فیلمبرداری؛ معیار زندگی سیاه؛ بکی

در اخبار امروز Rundown: بسیاری از فیلم های کالیفرنیا می توانند جمعه از سر گرفته شوند. معیار رایگان فیلم از فیلم های مربوط به زندگی…

Continue Reading
Posted in Becky Cary Murnion Interviews Jonathan Milott Kevin James Lulu Wilson

کارگردانان بکی پذیرای یک “خانه ماوراء بنفش تنها” هستند

بکی جاناتان میلوت ، به عنوان کارگردان ، می گوید که یک فیلم ساده برای این فیلم وجود دارد ، که کوین جیمز را به…

Continue Reading