دسته: Balram

Posted in Balram feature Interviews Paolo Carnera Ramin Bahrani White Tiger

برای فیلمبرداری ، ابتدا یک عکس بگیرید

پائولو کارنرا ، مدیر تحسین شده عکاسی ایتالیایی که آخرین فیلم او رامین بحرانی است ببر سفید، توصیه های ساده ای برای هرکسی دارد که…

Continue Reading