دسته: Axl Rose

Posted in Axl Rose Ken Burns Lara Jean Gallagher Michael Jordan Movie News

کن برنز از مایکل جردن داک انتقاد می کند. Axl Rose و Editing

در خلاصه اخبار امروز فیلم: Axl Rose به مرور زمان سفر می کند تا یک فیلم را در ویرایش ثابت کند. کن برنز انتقاد برجسته…

Continue Reading