دسته: avatar: the last Airbender

Posted in avatar: the last Airbender Movie News

آخرین سازندگان Airbender که از سازگاری Netflix خارج می شوند ، بد نیست

هفته گذشته ، سازندگان سریال انیمیشن ، آواتار: آخرین Airbender، اعلام کردند که آنها دیگر درگیر برنامه سازگار با برنامه Netflix نیستند. سازندگان مایکل دی…

Continue Reading