دسته: Ava DuVernay

Posted in Academy Ava DuVernay Movie News oscars

آوا DuVernay در میان اعضای جدید آکادمی رای داده است

آوا DuVernay از جمله کسانی است که به آکادمی تصاویر و تصاویر متحرک رأی داده شده است. هیئت دولت به عنوان گروهی که اسکار را…

Continue Reading