دسته: Annie Atkins

Posted in Annie Atkins grand budapest hotel graphic design for film Movie News Savannah College of Art and Design SCAD Steven Spielberg Wes Anderson

چگونه طراح گرافیک هتل گراند بوداپست آنی اتکینز استاد جعل شد

آنی اتکینز در بخشی از صنعت فیلم سازی تخصص دارد که بندرت درباره آن صحبت می شود: طراحی گرافیک. او در فیلم هایی مانند وس…

Continue Reading