دسته: animation

Posted in animation cartoons Cleveland Show Movie News white actors

7 بازیگر سفید پوست که دیگر شخصیت های POC را در انیمیشن نخواهند داشت

بازیگران سفید پوست سالها شخصیتهای سیاه ، آسیایی ، لاتینکس و بومی بازی کرده اند. و در حالی که سفید پوشی روی صفحه در سال…

Continue Reading
Posted in Anca Damian animation Dogs feature film Marona's Fantastic Tale Movie News rescue dogs stray dogs

Anca Damian نمای سگ را از خوشبختی نشان می دهد

آنکا دامیان ایده فیلم خود را بدست آورد داستان خارق العاده Marona وقتی در حالی که سگ خود را قدم می زد ، توله سگ…

Continue Reading