دسته: animated feature

Posted in animated feature feature hand-drawn animation Movie News Wolfwalkers

‘2D بدترین عبارت همیشه است.’

Wolfwalkers یک کار منحصر به فرد در انیمیشن است: اکثر این انیمیشن به صورت دستی ، یا بر روی کاغذ فیزیکی یا با استفاده از…

Continue Reading