دسته: Andre Gower

Posted in Andre Gower Eric Steur Monster Squad moviemaker Podcasts Wolfman's Got Nards

غواصی عمیق هیولای هیولا که برای آن می مردید

هیولای هیولا ، در مورد گروهی از بچه های هیولا شکنجه ، هنگام انتشار در سال 1987 مورد اقبال قرار نگرفت. بنابراین آندره گوور ،…

Continue Reading