دسته: American Utopia

Posted in American Utopia David Byrne Movie News Spike Lee

TIFF برای افتتاح با سنبله لی دیوید بایرن فیلم سینمایی Utopia American

چهلمین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو با فیلم Spike Lee افتتاح می شود اتوپیای آمریکایی ، نسخه فیلمبرداری لی از نمایش دیوید بایرن برادوی. این…

Continue Reading