دسته: alien

Posted in alien Movie News Oksana Akinshina Pyotr Fyodorovas sputnik sputnik alien sputnik spoilers

Sputnik بیگانه خزنده سالها است. در اینجا داستان اصلی آن است

اسپوتنیک کارگردان Egor Abramenko می دانست که فیلم ترسناک / علمی تخیلی روسی خود – تصور کنید که اگر بیگانه در اتحاد جماهیر شوروی در…

Continue Reading
Posted in alien concept art creature Directing sputnik

چگونه بیگانه در فیلم علمی تخیلی روسیه تکامل یافت

ما فکر می کنیم راه ایده آل برای دیدن اسپوتنیک کاملاً سرد است – دانستن چیزی جز این که این یک فیلم علمی تخیلی /…

Continue Reading