دسته: Alice Wu

Posted in algorithm Alice Wu Cyrano Movie News Netflix Podcasts The Half of It

الگوریتم ها “ارز صمیمیت” را کاهش می دهند

آلیس وو ، مدیر نصف آن، زمانهایی را که مجبور بودید از دست می دهد می دانم کسی که کسی را بشناسد نیمی از آن…

Continue Reading
Posted in Alice Wu Frontiline I'm Not A Monster Long Beach November Rundown The Half of It

جذابیت های نولان؛ آلیس وو در نیمی از آن ؛ پشت صعود

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: کریستوفر نولان از کلمه “جذاب” برای توصیف موارد زیادی استفاده می کند و ما پنج مورد را بررسی کردیم….

Continue Reading