دسته: Alfred Hitchcock

Posted in Alfred Hitchcock feature Joseph Marcantonio Kindred Movie News

چگونه کارگردان مهربان جوزف مارکانتونیو تعلیق را برای هیجان انگیز ساخت

جوزف ماركانتونيو مدير شركت مهربان، یک هیجان ترسناک روانشناختی. در این ویژگی ، او به چگونگی ساخت تعلیق با دقت در طول زمان اجرا پرداخت….

Continue Reading