دسته: air vent

Posted in air vent death Ewan McGregor Halston Ian Schrager Movie News Steve Rubell Studio 54 True Story

آیا واقعاً زنی در استودیوی 54 در هواخوری مرد؟

اگر قسمت Netflix را دیده اید هالستون ممکن است از خود بپرسید که ممکن است از خود بپرسید سریالی که در آن یک زن در…

Continue Reading