دسته: Agnes Varda

Posted in Agnes Varda Daniel Talbott feature Light Movie News Patti Bosworth Roger Corman Will Pullen

چگونه عاشق عاشق راجر کورمان شدم و یاد گرفتم که از Facetime یک شات استفاده کنم

دانیل تالبوت نویسنده ، کارگردان و بازیگری است که اعتبار آن را شامل می شود کانکرها و غبار. در این مقاله ، وی درباره مرگ…

Continue Reading