دسته: Abigail Disney

Posted in Abigail Disney Covid-19 Disney feature Frontline Love & Basketball mandalorian Movie News The Platform

دیزنی در مقابل دیزنی؛ از بین بردن این بستر؛ روز زمین 50 است

در خلاصه اخبار امروز فیلم: یک وارث دیزنی در حال بارگیری از مدیران دیزنی است. ما درباره تفرقه افکنانه نتفلیکس بحث می کنیم بسترهای نرم…

Continue Reading