دسته: Abel Ferrera

Posted in Abel Ferrera Charlie Kaufman Donald Kaufman Movie News

مشاوره آبل فرارا؛ چارلی کافمن ضروری؛ پرنده نقاشی شده

در جمع بندی اخبار امروز فیلم: ستوان بد و پادشاه نیویورک کارگردان آبل فرارا در ساخت فیلم توصیه ای بسیار کاربردی دارد. ما دوباره یک…

Continue Reading