دسته: A Face in the Crowd

Posted in A Face in the Crowd Andrew Garfield feature Gia Coppola Mainstream Maya Hawke Movie News Palo Alto

Gia Coppola در جریان اصلی ، فیلم او درباره یک تأثیرگذار خارج از کنترل

مسیر اصلی وقتی جیا کوپولا با یکی از دوستانش که احساس YouTube PewDiePie را مدیریت می کرد ، تماس گرفت متولد شد. “من مثل این…

Continue Reading