دسته: 48 Hours

Posted in 48 Hours Coming 2 America Eddie Murphy feature marc maron Movie News Saturday Night Live WTF

ادی مورفی توضیح می دهد که چرا او ستاره فیلم شد

ادی مورفی به سوالی در مورد آخرین قسمت مارک مارون پاسخ می دهد WTF که او را در اوایل زندگی حرفه ای خود شکار کرد:…

Continue Reading