دسته: 2022

Posted in 2022 film festival in person Movie News park city sundance Utah

Sundance برای بازگشت حضوری و آنلاین در سال 2022

جشنواره فیلم ساندنس به صورت حضوری و همچنین آنلاین در سال 2022 بازگشت ، این جشنواره روز پنجشنبه اعلام شد ، در علامت دیگری از…

Continue Reading