دسته: 12 Hour Shift

Posted in 12 Hour Shift Brea Grant David Guillod Jeanise Jones Jessica Barth Movie News reading film festival Studiofest

دیوید گیلود دوباره دستگیر شد. جمع آوری کمک مالی پرستار بچه بورات

در گزارش اخبار فیلم امروز: دیوید گیلود ، تهیه کننده فیلم که قبلاً به اتهام تجاوز جنسی روبرو شده بود ، دوباره دستگیر شد. یک…

Continue Reading
Posted in 12 Hour Shift Brea Grant feature Friday Night Lights heroes kidney Movie News urban myth

Brea Grant در مورد افسانه شهری که باعث شیفت 12 ساعته شده است

شیفت 12 ساعته برا گرانت ، نویسنده ، کارگردان ، کمدی ترسناک خود را در اواخر دهه 90 تنظیم کرد ، زیرا می خواست زمانی…

Continue Reading