7 بازیگر سفید پوست که دیگر شخصیت های POC را در انیمیشن نخواهند داشت

بازیگران سفید پوست سالها شخصیتهای سیاه ، آسیایی ، لاتینکس و بومی بازی کرده اند. و در حالی که سفید پوشی روی صفحه در سال های اخیر به طور گسترده محکوم شده است ، بسیاری از بازیگران سفیدپوست همچنان به صدای شخصیت های POC در انیمیشن ادامه می دهند ، جایی که چهره های آنها روی صفحه نمی آید.

مطلب پیشنهادی  چگونه 1BR بر آتش ، قطره قطبی و تعقیب آزادراه کامیون سرقت شده غلبه کرد

در حال تغییر است در هفته‌های اخیر ، در بخش بزرگی به دلیل جنبش Black Lives Matter ، چندین بازیگر سفید پوست اعلام کردند که از صدور تصویرهای کارتونی افراد رنگی دور خواهند شد. در اینجا هفت مورد از آنها آورده شده است.

صفحات: 1 2 3 4 5

Author: admin

پاسخی بگذارید